FRESHFISH

สามารถเลือกชำระเงินแบบ โอนเงิน หรือ ชำระเงินปลายทางได้

(**หากโอนเงินกรุณา ส่งสลิปการโอนเงินหลังจากสั่งอาหาร ที่นี่ หรือ Line @freshfish**)

กุ้งก้ามกราม
สินค้ายอดนิยม
170.00 - 350.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

กุ้งก้ามกราม หรือ กุ้งก้ามคราม (ชื่อวิทยาศาสตร์Macrobrachium rosenbergiiกุ้งน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Palaemonidae พบได้ทั่วพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของอินโด-แปซิฟิกจากอินเดียไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางตอนเหนือของออสเตรเลีย