FRESHFISH

สามารถเลือกชำระเงินแบบ โอนเงิน หรือ ชำระเงินปลายทางได้

(**หากโอนเงินกรุณา ส่งสลิปการโอนเงินหลังจากสั่งอาหาร ที่นี่ หรือ Line @freshfish**)

ปลาแห้งไส้ตันเล็ก
150.00 บาท
300.00 บาท
ติดต่อสอบถาม